Het gebruik van ICT bij leren vergt kennis en vaardigheden bij professionals/docenten die ermee gaan werken. Efran kan maatwerk trainingen geven op het gebied van onderwijskundig ontwerp en ontwikkeling van digitale leeromgevingen. Het maakt niet uit met welk digitaal platform of software.

Denk aan:

  • Ontwerp van een online cursus
  • Ontwikkelen van interactief en digitaal leermateriaal/module
  • Online coaching/begeleiding
  • Digitaal toetsen
  • Digitaal portfolio