SoftwareMet blended learning is heel veel mogelijk, maar het is voor de gebruikers niet goed om alle mogelijkheden in een leeromgeving aan te bieden. Bij het ontwerp van een goede blended learning cursus houd je o.a. rekening met:

  • onderwijskundig-didactische principes
  • (digitale) vaardigheden van de docent en leerders
  • de (on-)mogelijkheden van de software die gebruikt gaat worden
  • de beschikbaarheid van ontwikkelaars en inhoudsdeskundigen
  • de financiĆ«le middelen

Efran maakt graag gebruik van 'rapid prototyping' om het globale ontwerp in een vroeg stadium te visualiseren. Na goedkeuring van het blended learning ontwerp start de ontwikkeling van de inhoud. Inhoudsdeskundigen/docenten kunnen door Efran daarin begeleid worden.

scott graham 5fNmWej4tAA unsplash600x400