EfrancloudEfran wil onderwijs beter en toegankelijker maken voor iedereen.

ICT bij leren is hierbij belangrijk hulpmiddel.

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan heel snel en iedereen zal daar in het dagelijks leven en in het werk mee te maken krijgen. Efran denkt graag mee over oplossingen om iedereen aan boord te houden.